zdrowie sprawność sukces fundacja rozwoju medycyny sportowej

Kontakt z Fundacją

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

rejestracja@frms.pl
Rejestracja: 22 825 89 85

kontakt

Dbaj o zdrowie

Zdrowie - jest najważniejsze, bez niego nie da się żyć normalnie. Dbajmy o nie na każdym etapie naszego życia!

O firmie

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej została wpisana do rejestru fundacji w dniu 23 czerwca 1994 roku.

Działalność Fundacji obejmuje między innymi:

  • podejmowanie i popieranie inicjatyw służących poszerzeniu bazy leczniczej i rehabilitacyjnej,
  • prowadzenie kształcenia w zakresie medycyny sportowej, odnowy biologicznej i rehabilitacji,
  • promocję i wspieranie wydawnictw dla propagowania nowoczesnych osiągnięć naukowych w zakresie medycyny,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami o podobnym zakresie zainteresowań.

Zarząd Fundacji działa w trzyosobowym składzie:

Ryszard Majkowski - Członek Zarządu
Tadeusz Ściński - Członek Zarządu
Maryla Gałczyńska - Członek Zarządu

Zarząd w sierpniu 1994 roku utworzył jako własną jednostkę organizacyjna Lecznicę Lekarską. Lecznica jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej wykonującym świadczenia zdrowotne dla ogółu ludności.