zdrowie sprawność sukces fundacja rozwoju medycyny sportowej

Kontakt z Fundacją

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

rejestracja@frms.pl
Rejestracja: 22 825 89 85

kontakt

Dbaj o zdrowie

Zdrowie - jest najważniejsze, bez niego nie da się żyć normalnie. Dbajmy o nie na każdym etapie naszego życia!

Uprawnienia szczególne

Uprawnienia szczególne przysługują:

 • dzieciom i młodzieży do 26 roku życia;
 • osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • kobietom w ciąży i w okresie połogu;
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
 • inwalidom wojennym;
 • inwalidom wojskowym;
 • kombatantom;
 • małżonkom inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom chorym na gruźlicę;
 • osobom pracującym w zakładach produkujących wyroby zawierające azbest
 • osobom represjonowanym;
 • działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowane z powodów politycznych;
 • osobom uzależnionym od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • osobom zakażonym wirusem HIV;
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą;
 • weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów;
 • zasłużonym dawcom przeszczepu;
 • dawcom przeszczepu;
 • zasłużonym honorowym dawcom krwi.

Więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/